ULLERØD KIRKES GRAVER TINA ALBRETCHSEN.

Graveren er ansat af kirken med ansvar for "alt det udendørs". Graveren holder kirkegården ren, passer hække, blomster og sørger for gravearbejde i forbindelse med begravelser og bisættelser. Det er også graveren, der sørger for at veje og stier er sneryddet og gruset om vinteren, så vi andre kan nå sikkert frem til kirken.

Graveren ved Ullerød Kirke er ledende graver for et team af kirkegårdsgravere, der tilsammen dækker kirkene Ullerød, Alsønderup & Tjæreby, Nørre Herlev, Uvelse, Nødebo 0g Gadevang. Samarbejdet bruges til at hjælpes ad om de store opgaver, som f.eks. den årlige klipning af de mange, mange meter kirkegårdshække.

Vi har visioner om en lys og indbydende kirkegård med fokus på grønne, miljørigtige løsninger. Der er blevet fældet og beskåret for at give lys og luft. Rundt omkring på kirkegården er der blevet etableret "øer" med rindende vand og vandkander til fri afbenyttelse og beholdere med mulighed for sortering i grønt og andet affald.

Graveren er i gang med at udskifte beplantningen i den bærende landskabsarkitektoniske element, "Strålen", så stier og gule potentilhække tydeligt angiver solstrålerne fra kirkegårdens centralt placerede vandbassin.

Ullerød kirkegård skal i gang med at udskifte de mange hundrede meter af syge buskbomhække med nye modstandsdygtige taks. Et arbejde som i disse år desværre pågår i haver og grønne anlæg i hele verden.

Der er planer om at lave et nyt Lapidarium på Ullerød Kirkegård, så vi kan gemme de bevaringsværdige gravsten i en slags udendørs museum.

 

KONTAKT GRAVEREN

Tina Albrechtsen

Mob. tlf.:3031 8983

E-mail: tinal@km.dk

 

 

HYPPIGE SPØRGSMÅL TIL GRAVEREN

Hvilke muligheder er der for gravsteder?

Aftal en tid med graveren, så I sammen kan gennemgå, hvilke muligheder der er for gravsteder. Skal det være en fællesgrav, en mindesten, en urnegrav eller et kistegravsted? I kan besøge kirkegården og se de forskellige gravsteder.

Hvem passer gravstedet?

Skal graveren passe jeres gravsted, så der er friske forårs- og sommerblomster på og det bliver granpyntet om vinteren? Eller vil I selv gøre noget eller det hele? Sammen med graveren laver I en "pleje- og vedlligeholdelsesaftale", hvor alle detaljer aftales. Graveren har en prisliste, så I nøjagtigt kan se hvad en ydelse koster.

Hvad sker der med blomsterne fra begravelsen / bisættelsen?

Alle blomsterbuketter og kranse bliver lagt på gravstedet straks efter den kirkelige handling på det gravsted, I har valgt.

Jeg har et spørgsmål til min regning?

Alle spørgsmål vedrørende regninger på ydelserne skal stilles til graveren.