En kirkelig begravelse eller bisættelse er de pårørendes afsked med den døde og forkyndelsen af det kristne budskab om opstandelse, håb og trøst.


Ved en kirkelig bisættelse eller begravelse bliver der sagt tak for den dødes liv og for alt, hvad andre mennesker fik lov at dele med ham eller hende. Der bliver også sat ord på sorgen over det, de har mistet eller aldrig fik.

JORDPÅKASTELSE

I begge ritualer er jordpåkastelsen central. Præsten kaster tre gange jord på kisten, mens afdøde tiltales med ordene ”af jord er du kommet, til jord skal du blive, af jorden skal du igen opstå”. De tre håndfulde jord symboliserer bevægelsen: Liv – død – liv.

Begravelsesritualet minder os om det løfte, vi modtog, da vi blev døbt, at Gud er med os i livet, i døden og i livet efter døden.

BEGRAVELSE ELLER BISÆTTELSE?

En begravelse afsluttes med at kisten sænkes i jorden på kirkegården, mens en bisættelse afsluttes med, at kisten køres til krematoriet, og senere ved nedsættelsen af urnen.

FORBEREDELSE

Før en kirkelig begravelse taler de pårørende med præsten. Ved samtalen forbereder man begravelsen. I fortæller præsten om afdøde og vælger salmer. I samtalen kan præsten også tilbyde støtte og sjælesorg.

I dagene efter et dødsfald skal du midt i sorgen tage stilling til mange spørgsmål og ordne mange praktiske forhold. De fleste henvender sig til en bedemand for at få hjælp til det praktiske i forbindelse med dødsfald og begravelse.

PRAKTISKE RÅD TIL DE PÅRØRENDE

Kirkeministeriet har lavet en liste med praktiske råd til de pårørende, hvor du kan finde hjælp til og information om nogle af de mange praktiske spørgsmål, du skal tage stilling til i forbindelse med begravelsen eller bisættelsen.

VALG AF GRAVSTED

Sammen med vores graver har du mulighed for at se vores kirkegård, se de forskellige muligheder (enkelt gravsteder, fællesgravsteder til urner og kister) og vælge et gravsted. Det gælder både for dig, der har mistet et familiemedlem, og dig, der ønsker at planlægge din egen begravelse.

MEDLEMSKAB AF FOLKEKIRKEN

Hvis man ikke er medlem af folkekirken, har man ikke ret til at blive begravet fra kirken eller på kirkengården. Efterladte kan dog henvende sig til præsten, som kan give tilladelse i særlige tilfælde.