100 år i Ullerød

Ullerød Kirke anno 1912

Ullerød Kirke kunne fejre sin 100 års fødselsdag i 2009.

Mange kirker i Danmark er meget ældre, og gamle sagn kan fortælle, at de er anlagt i nærheden af helbredende kilder eller gamle offerpladser.

Ullerød Kirke derimod bygger på den grundtvigianske højskolebevægelse og den folkelige vækkelse, der gik over Danmark i slutningen af 1800-tallet, og ånden fra højskolefolkene kan stadig fornemmes i kirken og kirkelivet. Den unge højskolelærer, Holger Begtrup fra Askov Højskole, valgte at bygge sin højskole på Ullerød marker. Højskolen blev hurtigt et kulturelt kraftcentrum for hele området og trak folk langvejs fra i hestevogn eller cykel. Gudstjenesterne var en naturlig del af højskolelivet og snart opstod behovet for en kirke.

Byggeriet

Ullerød Kirke blev bygget for indsamlede midler og stort set udelukkende med hjælp fra frivillige med tilknytning til Grundtvigs Højskole. Frem til 1971 fungerede den som frikirke for Frederiksborg Frimenighed, hvor den blev foræret som gave til folkekirken og dermed blev sognekirke for Ullerød Sogn.

Kirken er blevet udbygget i flere omgange. I slutningen af 1970'erne kom præsteboligen og menighedshuset til. I 1992 blev der tilføjet en yderligere længe, der gav plads til kontorer, maskinrum og mødelokale.


Læs mere om kirkens historie, arkitektur og kunst.