Begravelse og bisættelse

 

Begravelse og bisættelse?

En begravelse afsluttes med, at kisten sænkes i jorden på kirkegården.

En bisættelse afsluttes med, at kisten køres til krematoriet med efterfølgende urnenedsættelse på kirkegården.

 

Hvad skal jeg gøre?

Før en kirkelig begravelse eller bisættelse taler de pårørende med præsten. Ved samtalen forbereder man begravelsen/bisættelsen. Du fortæller præsten om afdøde og vælger salmer. I samtalen kan præsten også tilbyde støtte og sjælesorg.

 

Bedemand

De fleste henvender sig til en bedemand for at få hjælp til de mange praktiske ting i forbindelse med et dødsfald og planlægningen af en bisættelse eller begravelse. 

 

Valg af gravsted

Sammen med vores graver har du mulighed for at se vores kirkegård, de forskellige muligheder og vælge et gravsted. 7 til 10 dage efter bisættelsen modtager graveren urnen. Hvis familien ønsker det, kan præsten være med ved urnenedsættelsen på kirkegården. Tidspunkt aftales med graver og præst

 

Vil du vide mere om begravelse og bisættelse?

https://www.folkekirken.dk/livets-begivenheder/begravelser.