For voksne

Der er mange aktiviteter, du kan deltage i. Der er både noget at høre og noget at gøre.

Der er fællesskab og samvær, foredrag og studiekredse, sang og musik. Noget er arrangeret af menighedsråd, ansatte og præster og andet ledes af frivillige. Kendetegnende er det fælles engagement om menighed og kirke.

Vi håber, du får lyst til at være med i en af vores aktiviteter.