Vedtægter / Priser

I kirkegårdsvedtægten kan du se de almindelige ordensregler og bestemmel-ser, ​der gælder for kirkegården. Det er Kirkegårdsbestyrelsen der, med provstiets godkendelse, beslutter hvilke regler, der skal være. 

            Kirkegårdsvedtægten  

          Regelsæt for urne- og kirstegravsted i græsplæne

I kirkegårdstaksterne kan man se de forskellige takster, som skal betales for brugsret til gravstedet, vedligeholdelse, m.m.

            Kirkegårdstakster