Menighedsrådet

Menighedsrådet er den overordnede kirkelige ledelse i Ullerød Sogn. Menighedsrådet består af sognepræsterne, ti valgte medlemmer fra menigheden samt en medarbejderrepræsentant. 

Medlemmerne vælges hvert fjerde år. Sidste menighedsrådsvalg blev afholdt i sept./okt. 2020.

Næste valg er i efteråret 2024.

Hvad laver et menighedsråd?

Menighedsrådet har både administrative og kirkelige opgaver. Ledelse af kirkens medarbejdere, økonomistyring, kirkegårdsdrift - og mulighed for at forme det liv, der er i kirken med aktivititeter for børn, unge, familier og ældre. Opgaverne er mangeartede og forskellige, og derfor er det vigtigt, at menighedsrådet  består af medlemmer med mange forskellige kompetencer.

Menighedsrådet én gang om måneden. Dertil kommer møder i de forskellige underudvalg.

(Se referater fra MR-møderne)