Vedligeholdelse

Et gravsted skal vedligeholdes og det er de pårørendes pligt at tage sig af dette.

De pårørende kan vælge at gøre det selv, når det drejer sig om et almindeligt kistegravsted eller urnegravsted. Men der er også mulighed for at indgå en aftale med kirkegården om vedligeholdelse. 

Af kirkegårdsvedtægten kan man se de almindelige ordensregler og bestemmelser, der gælder for kirkegården. Det er Kirkegårdsbestyrelsen der, med provstiets godkendelse, beslutter hvilke regler, der skal være. I kirkegårdstaksterne kan man se de forskellige takster, som skal betales for brugsret til gravstedet, vedligeholdelse, m.m.

Kirkegårdsvedtægten      /      Kirkegårdstakster